971 16 12 31 | 652 258 048 info@animalsserveisveterinaris.com

Política de Privadesa

FRANCISCA ROSSELLÓ RIGO, en aplicació de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, informa que les dades personals que es recullen a través dels formularis del Lloc web: https://animalsserveisveterinaris.com/ s’inclouen als fitxers automatitzats específics d’usuaris dels serveis de FRANCISCA ROSSELLÓ RIGO.

La recollida i el tractament automatitzat de les dades de caràcter personal té com a finalitat el manteniment de la relació comercial i l’exercici de tasques d’informació, formació, assessorament i altres activitats pròpies de FRANCISCA ROSSELLÓ RIGO.

Aquestes dades només seran cedides a aquelles entitats que siguin necessàries amb l’únic objectiu de donar compliment a la finalitat exposada anteriorment.

FRANCISCA ROSSELLÓ RIGO adopta les mesures necessàries per garantir la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades conforme al que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes, i derogant l’antiga LOPD, la nova Llei Orgànica 3/2018, del 5 desembre, de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD ).

L’usuari podrà en qualsevol moment exercitar els drets d’accés, oposició, rectificació, cancel·lació, limitació i portabilitat reconeguts a l’esmentat Reglament (UE). L’exercici d’aquests drets el pot fer el propi usuari a través de correu electrònic a: “Correu electrònic” oa l’adreça: C/SANT ROC 42 07691 S’ALQUERIA BLANCA, ILLES BALEARS. L’usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són certes i correctes, i es compromet a mantenir-les actualitzades, comunicant els canvis a FRANCISCA ROSSELLÓ RIGO.

Finalitat del tractament de les dades personals:

Amb quina finalitat tractarem les teves dades personals?

A FRANCISCA ROSSELLÓ RIGO, tractarem les teves dades personals demanades a través del Lloc Web: https://animalsserveisveterinaris.com/ amb les següents finalitats:

1. Donar compliment de les obligacions, comercials, laborals, corporatives i comptables de lempresa.

2. Prestar els serveis d’acord amb les necessitats particulars dels clients, a fi de complir els contractes subscrits per aquesta.

3. Enviament d’informació comercial i butlletins sobre nous serveis oferts a la web i del sector.

4. Complir els processos interns de lempresa en matèria dadministració de proveïdors i contractistes.

5. El procés darxiu, dactualització dels sistemes, de protecció i custòdia dinformació i bases de dades de lempresa.

6. La transmissió de dades a tercers amb els quals s’hagin subscrit contractes a aquest objecte, per a fins comercials, contractuals, administratius, de màrqueting i/o operatius.

7. Amb propòsits de seguretat o prevenció de frau.

Et recordem que et pots oposar a l’enviament de comunicacions comercials per qualsevol via i en qualsevol moment, remetent un correu electrònic a l’adreça anteriorment indicada.

Els camps d’aquests registres són d’emplenament obligatori, i és impossible fer les finalitats expressades si no s’aporten aquestes dades.

Per quant de temps es conserven les dades personals recollides?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o no en sol·liciti la supressió i durant el termini pel qual es puguin derivar responsabilitats legals pels serveis prestats.

Legitimació:

El tractament de les teves dades es realitza amb les bases jurídiques següents que legitimen el mateix:

1. La sol·licitud d’informació i/o la contractació dels serveis de FRANCISCA ROSSELLÓ RIGO, els termes i condicions dels quals es posaran a la teva disposició en tot cas, de forma prèvia a una eventual contractació.

2. El consentiment lliure, específic, informat i inequívoc, en tant que t’informem posant a la teva disposició aquesta política de privadesa, que,

després de llegir-la, en cas d’estar conforme, pots acceptar mitjançant una declaració o una clara acció afirmativa, com el marcatge d’una casella disposada a aquest efecte.

En cas que no ens facilitis les teves dades o ho facis de forma errònia o incompleta, no podrem atendre la teva sol·licitud, resultant del tot impossible proporcionar-te la informació sol·licitada o dur a terme la contractació dels serveis.

Destinataris:

Les dades no es comunicaran a cap tercer aliè a FRANCISCA ROSSELLÓ RIGO, excepte obligació legal.

Dades recopilades per usuaris dels serveis

En els casos en què l’usuari inclogui fitxers amb dades de caràcter personal als servidors d’allotjament compartit, FRANCISCA ROSSELLÓ RIGO no es fa responsable de l’incompliment per part de l’usuari de l’RGPD.

Retenció de dades de conformitat amb la LSSI

FRANCISCA ROSSELLÓ RIGO informa que, com a prestador de