971 16 12 31 | 652 258 048 info@animalsserveisveterinaris.com

Declaració d’accessibilitat

FRANCISCA ROSSELLÓ RIGO com a beneficiari de KIT DIGITAL s’ha compromès a fer accessible el seu lloc web de conformitat amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic (d’ara endavant, Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre).
Aquesta declaració d’accessibilitat s’aplica al web https://animalsserveisveterinaris.com/

Situació de compliment

Aquest lloc web és plenament conforme amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre

Preparació d’aquesta declaració d’accessibilitat

Aquesta declaració va ser preparada el 18 de novembre de 2023.
El mètode emprat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació duta a terme per lempresa de desenvolupament web.

Observacions i dades de contacte

Podeu realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a) del Reial decret 1112/2018, de 7 de setembre com, per exemple:

⦁ Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web.
⦁ Transmetre altres dificultats d’accés al contingut.
⦁ Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web.

A través de les vies següents:

⦁ Correu electrònic: info@animalsserveisveterinaris.com

També podeu sol·licitar en format accessible informació que no compleixi amb els requisits d’accessibilitat bé per estar exclosa, bé per estar exempta per càrrega desproporcionada; o formular una queixa per incompliment dels requisits daccessibilitat.

Contingut opcional

La versió actualment visible d’aquest lloc web és de novembre de 2023
El lloc web està optimitzat per als navegadors Microsoft Internet Explorer 8.0 o versions superiors i les últimes versions vigents de FireFox, Safari, Opera i Google Chrome. La resolució web mínima recomanada és de 1280×1024.
El lloc web està dissenyat per a la seva visualització Responsive, de manera que es visualitza de forma òptima en els dispositius tablet i mòbils. En aquests dispositius està optimitzat per visualitzar-lo en les últimes versions vigents de Chrome for mobile, Firefox for mobile, Safari mobile, Opera Mini i navegador nadiu d’Android.